A calculus of real time systems
Doktorsavhandling, 1991

timed calculi

Milner's CCS

process algebras

real time systems

Författare

Yi Wang

Institutionen för informationsbehandling

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

ISBN

91-7032-589-8

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 806

Mer information

Skapat

2017-10-06