Quantum statistical mechanics of particles and strings
Doktorsavhandling, 1991

QED

local equilibrium

themodynamics

mixed states

mass shift

strings

Författare

Per Elmfors

Institutionen för teoretisk fysik

Ämneskategorier

Fysik

ISBN

91-7032-594-4

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 810

Mer information

Skapat

2017-10-08