On trellis coded modulation for Gaussian and band-limited channels
Doktorsavhandling, 1991

intersymbol interference

transfer function bound

construction

convolutional codes

Trellis coded modulation

Ungerboeck codes

regularity

Författare

Jan-Erik Porath

Institutionen för datorteknik

Ämneskategorier

Datavetenskap (datalogi)

ISBN

91-7032-599-5

Technical report - School of Electrical and Computer Engineering, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden: 221

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 823

Mer information

Skapat

2017-10-07