Radiation from planar antennas in the presence of layered dielectric media
Doktorsavhandling, 1991

dielectric covered slot

Galerkin's method

gap excitaion

Slot radiator

series array

spectral domain

moment method

microstrip antenna

Författare

Leonard Rexberg

Institutionen för elkretsteknik

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

ISBN

91-7032-600-2

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 788

Technical report - School of Electrical and Computer Engineering, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden: 214

Mer information

Skapat

2017-10-06