Atom-probe microanalysis of cermets
Doktorsavhandling, 1991

field evaporation

substitutional elements

interstitial elements

ion microscopy

carbonitrade grains

Författare

Ulf Rolander

Institutionen för fysik

Ämneskategorier

Fysik

ISBN

91-7032-601-0

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 783

Mer information

Skapat

2017-10-06