Wavepacket calculations of scattering from surfaces
Doktorsavhandling, 1991

wavepackets

inelastic scattering

surfaces

lifetimes

tunneling

phonons

Författare

Charlotta M Hedenäs

Institutionen för teoretisk fysik

Ämneskategorier

Fysik

ISBN

91-7032-607-x

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 793

Mer information

Skapat

2017-10-06