Ersättningsformer och processeffektivitet – modellering för styrning i ett komplext system
Rapport, 2012

lungcancer vårdprocess simulering systemdynamik ersättningssystem

Författare

Paul Holmström

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle

Bengt Bergman

Göteborgs universitet

Stefan Hallberg

Claes Ridderbjelke

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Ämneskategorier

Cancer och onkologi

Mer information

Skapat

2017-10-08