Star formation and molecular outflows
Doktorsavhandling, 1991

mass outflow

IRAS

molecular clouds

molecular spectral lines

Författare

Lewis Benjamin Graham Knee

Chalmers, Onsala Rymdobservatorium

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap

Ämneskategorier

Astronomi, astrofysik och kosmologi

ISBN

91-7032-608-8

Technical report - School of Electrical and Computer Engineering, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden: 213

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 803

Mer information

Skapat

2017-10-06