The development of a spectrometer for 14 MeV neutrons from fusion
Doktorsavhandling, 1991

neutron spectrometer

plasma diagnostics

time-of-flight spectrometer

associated particle spectrometer

Neutron detection

proton detection

fusion reactor instrumentation

JET tokamak

proton recoil detector

Författare

Dan Aronsson

Chalmers, Institutionen för reaktorfysik

Ämneskategorier

Fusion, plasma och rymdfysik

ISBN

91-7032-615-0

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 812

Mer information

Skapat

2017-10-08