Indexed induction-recursion
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

Peter Dybjer

Chalmers, Data- och informationsteknik, Datavetenskap

Anton Setzer

Journal of Logic and Algebraic Programming

Vol. 66 1 1-49

Ämneskategorier

Annan matematik

Mer information

Skapat

2017-10-06