Diffusion of cyclopentane in polyurethane foam at different temperatures and implications for district heating pipes
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2002

Författare

Maria E. Olsson

Chalmers, Institutionen för byggnadsfysik

Ulf Jarfelt

Chalmers, Institutionen för byggnadsfysik

Morgan Fröling

Chalmers, Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap, Skogsindustriell kemiteknik

Sara Mangs

Chalmers, Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap, Skogsindustriell kemiteknik

Olle Jerker Ramnäs

Chalmers, Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap, Skogsindustriell kemiteknik

Journal of Cellular plastics

Vol. 38 177-188

Ämneskategorier

Annan materialteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06