Transport of 1,1,1,3,3-pentafluorobutane (HFC-365mfc) in rigid polyurethane foam and polyethylene
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2002

Författare

Sara Mangs

Chalmers, Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap, Skogsindustriell kemiteknik

Morgan Fröling

Chalmers, Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap, Skogsindustriell kemiteknik

Olle Jerker Ramnäs

Chalmers, Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap, Skogsindustriell kemiteknik

Ulf Jarfelt

Chalmers, Institutionen för byggnadsfysik

Cellular Polymers

Vol. 21 155-164

Ämneskategorier

Annan materialteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06