PET (polyethylene terephthtalate) foam as insulation material for district heating pipes
Paper i proceeding, 2004

Författare

Sara Mangs

Chalmers, Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap, Skogsindustriell kemiteknik

Olle Jerker Ramnäs

Chalmers, Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap, Skogsindustriell kemiteknik

Ulf Jarfelt

Chalmers, Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap, Skogsindustriell kemiteknik

Proceedings of The 9th International Symposium on District Heating and Cooling, Espoo Finland, August 30-31, 2004

Ämneskategorier

Annan materialteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08