On three-dimensional measurement of surface roughness
Doktorsavhandling, 1991

Bearing area curve

wear

macro-profile

micro-profile

running-in

Surface roughness

Bearing sea

Författare

Anders Bengtsson

Institutionen för produktionsteknik

Ämneskategorier

Materialteknik

ISBN

91-7032-617-7

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 809

Mer information

Skapat

2017-10-06