Investigations of drum brakes
Doktorsavhandling, 1991

brake torque

thermal deflection

drum brake

computer analysis

brake torque variation

measure pressure distribution

brake process

wear in

Författare

Göran Forsmalm

Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion

Ämneskategorier

Maskinteknik

ISBN

91-7032-622-3

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 818

Mer information

Skapat

2017-10-06