Contact loading on stressed orthotropic half-plane : analytical and numerical studies
Doktorsavhandling, 1991

friction

generalized Winkler cushion

interface stress distributions

Timoshenko beam

slip

rigid punch

orthotropic half-plane

mechanical contact

frictionless contact

completely adhesive contact

FE-modelled half-plane

Författare

Hans Bjarnehed

Institutionen för hållfasthetslära

Ämneskategorier

Materialteknik

ISBN

91-7032-624-x

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 821

Mer information

Skapat

2017-10-06