Deformation, stresses and elastohydrodynamic film formation in soft contacts
Doktorsavhandling, 1991

Rivlin's function

lip seal

seal deformation

soft contact

magnetic fluid

contact force

film thickness

bearing cage

rubber layer

Författare

Antonio Gabelli

Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion

Ämneskategorier

Maskinteknik

ISBN

91-7032-634-7

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 827

Mer information

Skapat

2017-10-06