On vanishing-curvature extensions of Lorentzian metrics
Doktorsavhandling, 1991

indefinite metric

projective curvature

maximum principle

set-valued function

Författare

Lars Alexandersson

Institutionen för matematik

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Matematik

ISBN

91-7032-635-5

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 826

Mer information

Skapat

2017-10-07