Analysis of waveguide slot antennas with baffles
Doktorsavhandling, 1991

spectrum of two-dimensional solutions

waveguide slot arrays

butterfly lobes

parallel plates

slot antennas

baffles

moment method

second-order beams

Författare

Keyvan Forooraghi

Institutionen för elkretsteknik

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

ISBN

91-7032-636-3

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 824

Technical report - School of Electrical and Computer Engineering, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden: 219

Mer information

Skapat

2017-10-07