Calculations of electronic properties of metal clusters, fullerenes and molecules adsorbed on surfaces
Doktorsavhandling, 1991

inverse photoemission

fullerenes

photoionisation

local density approximation

multiple scattering

shape resonances

x-ray absorption near-edge structure

chemisorption

clusters

Författare

Bo Wästberg

Institutionen för fysik

Ämneskategorier

Fysik

ISBN

91-7032-639-8

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 831

Mer information

Skapat

2017-10-07