Architecture, technology and human factors : design in a socio-technical context
Doktorsavhandling, 1991

human factors

socio-technique

design-theory

Författare

Jan-Åke Granath

Institutionen för industriplanering

Ämneskategorier

Arkitekturteknik

ISBN

91-7032-651-7

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 825

Mer information

Skapat

2017-10-08