A state-space partitioning approach to trellis decoding
Doktorsavhandling, 1991

coding

modulation

intersymbol interference

trellis

data transmission

state-space partition

Författare

Torbjörn Larsson

Institutionen för datorteknik

Ämneskategorier

Datorteknik

ISBN

91-7032-652-5

Technical report - School of Electrical and Computer Engineering, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden: 222

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 822

Mer information

Skapat

2017-10-06