Two-scale Convergence and Homogenization of Some Partial Differential Equations
Doktorsavhandling, 2013

Homogenization. Two-scale convergence. Perforated domains. Eigenvalue problem. Ergodic algebra. Algebra with mean value. Gelfand transform. Sigma-convergence. Navier-Stokes equation. Deterministic fissured medium.

Room Pascal, Mathematical Sciences, Chalmers Tvärgata 3, Chalmers.
Opponent: Pr. Andrea Braides

Författare

Hermann Douanla Yonta

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Styrkeområden

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Kompositmaterial och -teknik

Matematisk analys

ISBN

978-91-7385-850-2

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 3531

Room Pascal, Mathematical Sciences, Chalmers Tvärgata 3, Chalmers.

Opponent: Pr. Andrea Braides

Mer information

Skapat

2017-10-08