Zero crossing rate as an index of electromyographic spectral alterations and its applications to ergonomics
Doktorsavhandling, 1991

ergonomics

musculoskeletal disorders

human engineering

muscle fatigue

electromyography

test contraction

frequency analysis

action potentials

EMG

Författare

Göran M. Hägg

Institutionen för tillämpad elektronik

Ämneskategorier

Medicinteknik

ISBN

91-7045-106-0

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 782

Technical report - School of Electrical and Computer Engineering, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden: 205

Mer information

Skapat

2017-10-07