Iterative and adaptive solution techniques in computational plasticity
Doktorsavhandling, 1991

finite elements

arc-length

computational plasticity

solution technique

adaptive

error

iterative

Författare

Lars Bernspång

Institutionen för byggnadsmekanik

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

ISBN

991-263612-0

Publication - Chalmers University of Technology, Department of Structural Engineering: 91:8

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 802

Mer information

Skapat

2017-10-08