On adaptive finite element procedures for static and dynamic problems
Doktorsavhandling, 1991

error estimate

elastostatic

post-processing

accuracy

finite element

elastodynamic

h-version

Newmark time integration

adaptivity

interpolation

automatic time-stepping

a posteriori

Författare

Ling Fu Zeng

Institutionen för byggnadsmekanik

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

ISBN

991-305092-8

Publication - Chalmers University of Technology, Department of Structural Engineering: 91:15

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 816

Mer information

Skapat

2017-10-08