High-yield chemimechanical pulping of bagasse
Doktorsavhandling, 1991

pretreatment

newsprint

paper properties

bleaching

chemimechanical pulping

hydrogen peroxide

specific energy

sodium sulfite

sodium hydroxide

impregnation

bagasse

Författare

Fuhua Peng

Institutionen för skogsindustriell kemiteknik

Ämneskategorier

Kemiteknik

ISBN

991-327192-4

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 828

Mer information

Skapat

2017-10-08