Computation of convective two- and three-dimensional flow patterns with phase change
Doktorsavhandling, 1991

nuclear reactor safety

corium flow

finite-difference principle

3-D computations

solidification

long-term heat storage

Författare

George Fileas

Institutionen för energiteknik, Reaktorteknologi

Ämneskategorier

Annan teknik

ISBN

991-273384-3

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 807

Mer information

Skapat

2017-10-08