Resursdilemman
Kapitel i bok, 2012

Författare

Mathias Petter Gustafsson

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Construction Management

Samhällspsykologi

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Tillämpad psykologi

ISBN

9789147097937

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13