Adsorption, desorption and reaction of oxygen containing molecules on clean and potassium covered carbon surfaces
Doktorsavhandling, 1992

surface reaction

carbon surfaces

carbon oxidation

intercalation

coadsorption

thermal desorption

adsorption

sticking

alkali promotor

Författare

Peter Sjövall

Institutionen för fysik

Ämneskategorier

Maskinteknik

ISBN

91-7032-693-2

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 853

Mer information

Skapat

2017-10-07