Anyons and antiferromagnets : two two-dimensional topics
Doktorsavhandling, 1992

antiferromagnet

two dimension

anyons

fractional statistics

Heisenberg model

torus

nonlinear sigma model

multi-component wavefuntions

spin

Néel phase

disorder

braid group

Författare

Torbjörn Einarsson

Institutionen för teoretisk fysik

Ämneskategorier

Fysik

ISBN

91-7032-723-8

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 868

Mer information

Skapat

2017-10-06