Cellulosic fillers in thermoplastics
Doktorsavhandling, 1992

hydrolysis

paper

particle board

injection moulding

plastic waste

high frequency heating

cellulose

lignin

mechanical properties

thermoplastics

Författare

Anders Mathiasson

Institutionen för polymera material

Ämneskategorier

Materialteknik

ISBN

91-7032-702-5

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 866

Mer information

Skapat

2017-10-06