Characteristics of mean and fluctuating surface pressure distributions on tubes in tandem arrangement and in-line tube bundles
Doktorsavhandling, 1992

flow visualizations

in-line square tube bundle

pressure distributions

free-stream turbulence

pressure fluctuations

in-line arrangement

circular cylinders in cross-flow

Strouhal numbers

tandem arrangement

Författare

Lars Ljungkrona

Chalmers, Institutionen för termo- och fluiddynamik

Ämneskategorier

Maskinteknik

ISBN

91-7032-677-0

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 841

Mer information

Skapat

2017-10-06