Delignification and bleachability of kraft pulps pretreated with nitrogen dioxide
Doktorsavhandling, 1992

chlorine dioxide

oxygen bleaching

molecular mass

paper properties

ozone bleaching

nitrogen dioxide

kraft pulps

pretreatment

gel permeation chromatography

indulin AT

hydrogen peroxide

consecutive alkaline extractions

Författare

Per Larsson

Institutionen för teknisk kemi

Ämneskategorier

Kemiteknik

ISBN

91-7032-676-2

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 842

Mer information

Skapat

2017-10-06