Determination and evaluation of pressure-volume-temperature relationships of some halogenated hydrocarbons and their binary mixtures : an experimental and theoretical study
Doktorsavhandling, 1992

liquid molar volume

vapour pressure

vapour-liquid-equilibria

equations of state

corresponding state principle

thermodynamic properties

refrigerants

refrigerant mixtures

Författare

Krister H. U. Ström

Institutionen för kemisk apparat- och anläggningsteknik

Ämneskategorier

Kemiteknik

ISBN

91-7032-706-8

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 869

Mer information

Skapat

2017-10-08