Development and application of methods for analysis of flow and heat transfer and heat exchanger networks
Doktorsavhandling, 1992

pinch technology

turbulent flow

duct geometries

Reynolds stresses

laminar flow

Författare

Bijan Farhanieh

Chalmers, Institutionen för termo- och fluiddynamik

Ämneskategorier

Naturresursteknik

ISBN

91-7032-707-6

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 867

Mer information

Skapat

2017-10-06