DNA-ligand interactions studied by optical spectroscopy
Doktorsavhandling, 1992

DAPI

DNA

RecA

2-phenylindole

flow linear dichroism

chromatin

(+)-anti-BPDE

Författare

Svante Eriksson

Institutionen för fysikalisk kemi

Ämneskategorier

Fysikalisk kemi

ISBN

91-7032-720-3

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 874

Mer information

Skapat

2017-10-08