DNA-protein complexes : experimental studies of structure and interactions in solution
Doktorsavhandling, 1992

DNA binding domain

methylene blue

flow linear dichroism

recombination protein A

RecA

chromatin structure

recombination

electric linear dichroism

chromatin

glucocorticoid receptor

Författare

Per Hagmar

Institutionen för fysikalisk kemi

Ämneskategorier

Fysikalisk kemi

ISBN

91-7032-664-9

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 837

Mer information

Skapat

2017-10-08