Electrical and optical properties of doped tin oxide films
Doktorsavhandling, 1992

thin films

resistivity

absorptance

optical properties

transmittance

wide bandgap semiconductor

electrical properties

ionized impurity scattering

oxygen vacancies

flourine

sputtering

antimony

tin oxide

Författare

Bertil Stjerna

Institutionen för fysik

Ämneskategorier

Atom- och molekylfysik och optik

ISBN

91-7032-740-8

Mer information

Skapat

2017-10-08