Electrical properties of carbon black-filled polymers
Doktorsavhandling, 1992

PTC

positive temperature coefficient

chloroprene

percolation

rubber

current noise

conducting fillers

thermal noise

electrical properties

1/f noise

carbon black

polythylene

Författare

Per Bengtsson

Institutionen för polymera material

Ämneskategorier

Fysik

ISBN

91-7032-701-7

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 863

Mer information

Skapat

2017-10-08