Experimental studies of aqueous surfactant systems by the use of membrane filtration
Doktorsavhandling, 1992

separation

recycling

ultrafiltration

disposal

micelle

cutting fluids

microfiltration

membrane

surfactants

metalworking fluids

Författare

Saleh M. Mahdi

Institutionen för teknisk kemi

Ämneskategorier

Kemi

ISBN

91-7032-703-3

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 876

Mer information

Skapat

2017-10-08