Fluid-conveying beams in transverse vibration
Doktorsavhandling, 1992

plug flow

ambient medium

support accelerations

rigid bodies

complex modal synthesis

exact and polynominal finite elements

taut strings

Rayleigh-Timoshenko theory

transverse linear beam vibration

prescribed loads

sensitivity analysis

stability optimization

divergence and flutter instability

Euler-Bernoulli theory

axially moving materials

stationary and transient vibration

Författare

Jan Henrik Sällström

Institutionen för hållfasthetslära

Ämneskategorier

Maskinteknik

ISBN

91-7032-692-4

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 856

Mer information

Skapat

2017-10-06