Electro-optic effects in chiral smectic liquid crystals
Doktorsavhandling, 1992

ferroelectric liquid crystals

smectic C tilt angle

electro-optic effect

Författare

Gunnar Andersson

Institutionen för fysik

Ämneskategorier

Fysik

ISBN

91-7032-698-3

Mer information

Skapat

2017-10-06