Force distributions in the human shoulder
Doktorsavhandling, 1992

glenohumeral joint

muscular synergism

shoulder muscels

shoulder joint

biomechanical shoulder model

Författare

Dan Karlsson

Institutionen för mekanik och hållfasthetslära, Mekanik

Ämneskategorier

Medicinteknik

ISBN

91-7032-704-1

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 855

Mer information

Skapat

2017-10-08