Geochemical modelling of groundwater chemistry in the vicinity of a repository for spent nuclear fuel
Doktorsavhandling, 1992

groundwater

uranium

pH

Eh

PHREEQE

geochemical calculations

clay

spent nuclear fuel

standard portland cement

neptunium

rock

DISSOL

bentonite

speciation

Författare

Irene Lundén

Institutionen för kärnkemi

Ämneskategorier

Kemi

ISBN

91-7032-668-1

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 846

Mer information

Skapat

2017-10-08