Hydromechanical breakdown of crystalline rock : a study based on experiments on hot dry rock geothermal energy
Doktorsavhandling, 1992

failure mechanism

microseismicity

reservoir

fluid pressure

pore pressure

jacking shear failure

hot dry rock

seismic event

shut-in

hydraulic fracturing

stimulation

rock stress

joint

Författare

Thomas Wallroth

Institutionen för geologi

Ämneskategorier

Geologi

ISBN

991-335081-6

Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet, Geologiska institutionen. A: 71

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 836

Mer information

Skapat

2017-10-08