Improving robot kinematic accuracy
Doktorsavhandling, 1992

kinematic modelling

geometric modelling

measurement

sensory control

accuracy

Författare

Junjie Yao

Institutionen för produktionsteknik

Ämneskategorier

Maskinteknik

ISBN

91-7032-640-1

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 833

Mer information

Skapat

2017-10-08