Investigations of unconventional marine structures by the finite element method
Doktorsavhandling, 1992

OBO-vessels

hull strength

stiffened panel

finite element method

passenger ship

thermal stress

buckling

residual strength

Författare

Mats Heder

Chalmers, Institutionen för marin teknik, Marin konstruktionsteknik

Ämneskategorier

Maskinteknik

ISBN

91-7032-681-9

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 847

Mer information

Skapat

2017-10-08