Joining of ceramics to metals by brazing
Doktorsavhandling, 1992

SEM

alloys

brazing

ceramics

vacuum

EPMA

joining metals

wetting

chemical interactions

Författare

Lennart Ljungberg

Institutionen för metalliska konstruktionsmaterial

Ämneskategorier

Metallurgi och metalliska material

ISBN

91-7032-694-0

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 872

Mer information

Skapat

2017-10-07