Lined underground openings : rock mechanical effects of high internal pressure
Doktorsavhandling, 1992

rock mass classification

elasto-plastic solution

high internal pressure

lined caverns

gas storage

in-situ stress

rock mechanics

rock joint

Författare

Jibao He

Chalmers, Institutionen för geoteknik

Ämneskategorier

Naturresursteknik

ISBN

91-7032-716-5

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 865

Mer information

Skapat

2017-10-07